0977.342.877

Home / Tag Archives: cách cúng đông thổ xây nhà 2018

Tag Archives: cách cúng đông thổ xây nhà 2018

Bài văn khấn cúng động thổ xây nhà

Bài văn khấn cúng thôi nôi cho bé trai bé gái

Cách tiến hành động thổ và bài văn khấn cúng động thổ xây nhà Cách thức tiến hành động thổ, nghi thức cúng động thổ xây nhà,  như sau: Bước 1: Chọn ngày giờ tháng tốt khởi công Trong lễ động thổ thì ngày giờ tháng tốt để khởi công …

Đọc Thêm